OVER DYMENZIONS

INTRODUCTIE

BESCHRIJVING

VOORDELEN

CONCLUSIE

INTRODUCTIE

Dymenzions is een softwarepakket voor het managen van functionele veiligheid in productie-installaties. Dymenzions beheert de gehele functionele safety lifecyle en toetst deze aan alle actuele wet- en regelgeving.

De functionele safety lifecyle bevat:

• Hazard and Operability Analysis (HAZOP)

• Layers Of Protection Allocation (LOPA)

• Safety Requirement Specification (SRS)

• SIL/SIF Design

In de ontwerpfase van functionele veiligheid ondersteunt Dymenzions met het documenteren, specificeren, berekenen en controleren van de veiligheidsfuncties.

In de operationele fase van de functional safety lifecycle regelt Dymenzions alle administratie rondom testmethodieken, testfrequenties en testresultaten en genereert automatisch planningen en roosters.

Daarnaast biedt Dymenzions ook de mogelijkheid om alle noodzakelijke gegevens voor explosie veiligheid (ATEX) te registreren en de noodzakelijke inspecties te plannen en te beheren.

In een centraal dashboard worden alle voor functionele veiligheid relevante parameters van uw productie-installatie weergegeven. Dit dashboard verschaft management en auditors inzicht op de status van de aanwezige maatregelen, gebaseerd op actuele informatie.

HAZOP - SIL - SIF - ATEX - SRS - PFD - LOPA - SFF - DYMENZIONS

BESCHRIJVING

 

Algemeen

Aan de hand van ontwerp specificaties controleert Dymenzions volledigheid en functionaliteit van de veiligheidsfuncties en rapporteert tekortkomingen in een dashboard. Dymenzions kan testintervallen berekenen en roostert periodiek inspecties automatisch in. Een interactief planboard biedt de gebruiker de mogelijkheid om testinstructies te bekijken, te printen en testresultaten eenvoudig terug te koppelen.

 

De testresultaten worden door Dymenzions bijgehouden en afwijkingen gerapporteerd en gepresenteerd in het dashboard insight center.

Door te werken met een actielijst zijn openstaande punten zichtbaar en kunnen deze direct worden aangepakt. Voor meer gedetailleerde informatie is er een uitgebreide rapportage module in Dymenzions opgenomen.

Modules

Vanwege de modulaire opbouw kan Dymenzions naar behoefte met meerdere functionaliteiten worden uitgebreid. Dymenzions bevat drie hoofdmodules:

 

• Dymenzions SIL Calculations & Design

• Dymenzions SIL Operations & Maintenance & Maintenance

• Dymenzions ATEX

 

Daarnaast is de SIL Operations & Maintenance & Maintenance module uit te breiden met een overbruggings add-on, een extended report add-on en een SAP add-on. De Dymenzions ATEX module is uitbreidbaar met de ATEX Inspection tool.

 

Voor een totaaloverzicht van de modules en de onderliggende functies verwijzen we naar de specifieke productpagina’s op deze website en het productoverzicht.

 

Applicatie

Dymenzions is een webapplicatie en kan lokaal of remote worden benaderd vanuit iedere browser. Iedere gebruiker beschikt over een eigen gebruikersaccount dat gekoppeld is aan een gebruikersprofiel met bepaalde rechten. Alle acties van een gebruiker en wijzigingen aan documentatie en gegevens worden geregistreerd en vastgelegd in een audit trail. De applicatie en de database worden beheerd op een server conform ISO 20000 en ISO 27001.

VOORDELEN

Dymenzions regelt voor u:

  • Ontzorging bij het managen van functionele veiligheid
  • Alle zaken rondom functionele veiligheid op één plaats
  • Overzichtelijk dashboard en valideerbare rapportages
  • Interactief planboard; automatisch roosteren en testinstructies uitdraaien.
  • Controle op volledigheid van data en documenten volgens alle geldende normen
  • Controle en calculatie op design, testmethodiek, testfrequentie
  • Toetsing aan wet- en regelgeving voor functionele veiligheid
  • Signalering bij afwijkingen en acties
  • Web based, role based security, audit trail en versie beheer

CONCLUSIE

 

Met Dymenzions Compliance Insight Center beschikt u over een statusoverzicht van alle voor u functional safety belangrijke componenten. A la minuut beschikt u over een gedetailleerd overzicht voor auditor of management.

HAZOP - SIL - SIF - ATEX - SRS - PFD - LOPA - SFF - DYMENZIONS

 

Website & Concept: INSPIRED BY WHY BV - John Baggen

DYMENZIONS

wordt vertegenwoordigd door:

 

RMT-SOLUTIONS N.V. - Agricolastraat 73 - 6131 JW Sittard